بر اساس داده های نشریه نما، وابسته به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) 

به قلم بهروز رسولی: 

rasouli@students.irandoc.ac.ir

 

 

 

بر پایۀ گزارش پایگاه «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی نشریه ها) در سال،2016 شمار 43 نشریۀ ایرانی در فهرست 2015 نشریه های معتبر نمایه نامه «وب آو ساینس» قرار گرفته اند. بر پایۀ این فهرست، 43 نشریۀ ایرانی در «نمایه نامه علوم» و یک نشریه در «نمایه نامه علوم اجتماعی» و «نمایه نامه هنر و علوم انسانی» ضریب تأثیر دریافت کرده اند. اطلاعات این نشریه ها، شامل عنوان، عنوان کوتاه، و شاپا (شماره استاندارد بین المللی پیایند) در جدول زیر آمده است: 

 

Full Journal Title JCR Abbreviated Title ISSN
International Journal of Environmental Science and
Technology
INT J ENVIRON SCI TE 1735-1472
Iranian Journal of Environmental Health Science &
Engineering
IRAN J ENVIRON HEALT 1735-1979
Hepatitis Monthly HEPAT MON 1735-143X
IRANIAN POLYMER JOURNAL IRAN POLYM J 1026-1265
DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences DARU 2008-2231
Iranian Journal of Pharmaceutical Research IRAN J PHARM RES 1735-0328
Journal of the Iranian Chemical Society J IRAN CHEM SOC 1735-207X
Cell Journal CELL J 2228-5806
Iranian Journal of Basic Medical Sciences IRAN J BASIC MED SCI 2008-3866
Journal of Nonlinear Sciences and Applications J NONLINEAR SCI APPL 2008-1898

 

Iranian Journal of Kidney Diseases IRAN J KIDNEY DIS 1735-8582
Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology IRAN J ALLERGY ASTHM 1735-1502
International Journal of Plant Production INT J PLANT PROD 1735-6814
Iranian Journal of Science and Technology
Transactions of Mechanical Engineering
IJST-T MECH ENG 2228-6187
International Journal of Environmental Research INT J ENVIRON RES 1735-6865
Archives of Iranian Medicine ARCH IRAN MED 1029-2977
Journal of Applied Fluid Mechanics J APPL FLUID MECH 1735-3572
Journal of Arthropod-Borne Diseases J ARTHROPOD-BORNE DI 2322-1984
Journal of Agricultural Science and Technology J AGR SCI TECH-IRAN 1680-7073
Journal of Research in Medical Sciences J RES MED SCI 1735-1995
Banach Journal of Mathematical Analysis BANACH J MATH ANAL 1735-8787
Iranian Journal of Immunology IRAN J IMMUNOL 1735-1383
Urology Journal UROL J 1735-1308
Iranian Journal of Parasitology IRAN J PARASITOL 1735-7020
Scientia Iranica SCI IRAN 1026-3098
Iranian Red Crescent Medical Journal IRAN RED CRESCENT ME 2074-1804
Jundishapur Journal of Microbiology JUNDISHAPUR J MICROB 2008-3645
Iranian Journal of Pediatrics IRAN J PEDIATR 2008-2142
Iranian Journal of Public Health IRAN J PUBLIC HEALTH 2251-6085
Iranian Journal of Public Health IRAN J PUBLIC HEALTH 2251-6085
Annals of Functional Analysis ANN FUNCT ANAL 2008-8752
Iranian Journal of Radiology IRAN J RADIOL 1735-1065
Iranian Journal of Science and TechnologyTransactions of Civil Engineering IJST-T CIV ENG 2228-6160
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES IRAN J FISH SCI 1562-2916
Iranian Journal of Fuzzy Systems IRAN J FUZZY SYST 1735-0654
International Journal of Civil Engineering INT J CIV ENG 1735-0522
International Journal of Radiation Research INT J RADIAT RES 2322-3243
Iranian Journal of Biotechnology IRAN J BIOTECHNOL 1728-3043
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL
ENGLISH EDITION
IRAN J CHEM CHEM ENG 1021-9986
Bulletin of the Iranian Mathematical Society B IRAN MATH SOC 1735-8515
Iranian Journal of Veterinary Research IRAN J VET RES 1728-1997
Journal of Environmental Health Science and
Engineering
J ENVIRON HEALTH SCI 2052-336X
Iranian Journal of Science and Technology Transaction
A-Science
IRAN J SCI TECHNOL A 1028-6276
Iranian Journal of Science and Technology
Transactions of Electrical Engineering
IJST-T ELECTR ENG 2228-6179

 

همچنین، بر پایۀ شمار نشریه ها در نمایه نامۀ «وب آو ساینس» ایران پس از ترکیه جایگاه دوم را در بین کشورهای منطقه دارد. در جدول 2 شمار نشریه های کشورهای منطقه در نمایهنامۀ «وب آو ساینس» آمده است. 

 

 

جدول .2 شمار نشریه های کشورهای منطقه در نمایه نامۀ «وب آو ساینس»

کشورها شمار نشریه ها
ترکیه 62
ایران 44
رژیم اشغالگر قدس 14
پاکستان 12
عربستان 10
مصر 5
کویت 4
ارمنستان 3
اردن 1
آذربایجان 1
بحرین 1
ازبکستان 1
امارات متحده عربی 0
عمان 0
لبنان 0
قزاقستان 0
قطر 0
گرجستان 0
عراق 0
افغانستان 0
تاجیکستان 0
ترکمنستان 0
سوریه 0
فلسطین 0
قرقیزستان 0
یمن 0 

 

 دانلود فایل کامل بصورت PDF