بطور  خلاصه به تمام مجلات نمایه شده در موسسه تامسون رویترز به اصطلاح ISI گفته می شود. ISI مخفف for Scientific Information Institute می باشد که اکنون دیگر وجود ندارد این موسسه، توسط تامسون رویترز خریداری و اداره می گردد.  بدیهی است که با توجه به تنوع کیفی نمایه های تحت پوشش تامسون رویترز، نمیتوان قضاوتی یکسان برای تمام این نمایه ها داشت ولذا برای حفظ اعتبار و ارزش علمی عنوان ISI ، نمایه ها به دو گروه ISI (دارای ضریب تاثیر) و ISI-Listed (بدون ضریب تاثیر) تقسیم بندی میشوند.

به مجلات موجود در نمایه های Arts & Humanities Citation Index و Science Citation Index Expanded و Social  Sciences Citation Index  با نام های اختصاری SCI ، SCIE وSSCI ، ژورنال های ISI خوانده می شوند. اعتبار علمی این مجلات بسیار مناسب است.

به مجلاتی که در سایر نمایه های تحت تامسون رویترز نظیر BIOSIS یا Zoological Record و یا ESCI .. ایندکس شده اند، مجلات ISI-Listed  گفته میشود. دقت داشته باشید که صرف ایندکس شدن یک ژورنال در این نمایه ها اعتبار برجسته ای محسوب نمی­شود و در واقع در لیست مجلات تحت بررسی اعتبار توسط موسسه تامسون رویترز برای یک دوره زمانی مشخص قرار گرفته اند. بنابراین اعتبار علمی آن باید بصورت تخصصی بررسی شود. لازم به تذکر است که متاسفانه این قبیل مجلات محل سوء استفاده های فراوان از دانشجویان و پژوهشگران جوان شده است. 

 

حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)


نام حضور در نمایه‌نامه‌های جهانی (WOS)
نام به زبان انگلیسی
Journals Indexed by Citation Indices (WOS)
توصیف یکی از نظام‌های ارزیابی نشریه‌ها «نمایه‌نامه‌های استنادی» هستند. ناشران نشریه‌های خود را برای ارزیابی به هیئت‌های داوری این نمایه‌نامه‌ها می‌فرستند تا اگر از کیفیت لازم برخوردار باشند، نمایه‌سازی آنها در این نمایه‌نامه‌ها انجام شود. حضور در این نمایه‌نامه‌ها خود نشان‌دهندۀ اعتبار یک نشریه است. نمایه‌نامه‌های گوناگونی برای ارزیابی و نمایه‌سازی نشریه‌ها در جهان هست، ولی «وب آو ساینس» و «اسکوپوس» دو نظام معتبر و سرشناس نمایه‌سازی در جهان هستند که حضور مجله در نمایه‌های آنها دارای ارزش بسیار بالایی است.
ناشر(ان)
Clarivate Analytics
زمان شروع 1369   (1990)
دوره انتشار سالانه
پایگاه وب
اطلاعات تماس
http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150

روند سالانه