مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا ایراجیان
مدیر اجرایی و
 جانشین سردبیر: دکتر رضا میرنژاد
ادیتور فنی و مدیر سایت: موسسه فرنام
ویراستاران علمی متون انگلیسی: خانم نیکتا سجادی
ویراستاران علمی متون فارسی: دکتر رضا میرنژاد
هزینه داوری و انتشار مقالات:  رایگان

p ISSN: 1735-8612   |    e ISSN: 2345-4342
تلفن: 88782759- 021 (تماس یکشنبه تا سه شنبه 9 صبح الی 14 بعد از ظهر)
نمابر: 43853103- 021
 

 

 

ورود به وب سایت مجله میکروب شناسی پزشکی ایران