یک مقاله علمی ترویجی یا مرور ادبیات، اطلاعات منتشر شده در حوزه یک موضوع علمی بخصوص در یک محدوده زمانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مقاله علمی ترویجی(مرور ادبیات) می تواند خلاصه ای و تحلیلی مروری از مقالات و منابع موجود باشد. یک مقاله علمی–ترویجی برای ارتقای سطح اطلاعات خواننده موضوعی علمی را ترویج می‌کند. اصولاً این مقالات جز آشناسازی هدفی ندارند و می‌توانند ترجمه با تألیف باشند. مخاطب این مقالات، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانش‌آموزان دبیرستان، صنعت‌گران، مخترعان، افراد دارای تحصیلات غیررسمی هستند. 

این نوع مقالات معمولا سازماندهی خاص خود را دارند. خلاصه و استنتاج‌ها را باهم ترکیب می‌کنند و اطلاعات را در ساختاری جدید و تحلیلی ارائه می دهد. مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی ارائه دهد یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه مورد بحث و مباحثات مربوط به آن را ترسیم کند. مقاله علمی ترویجی بسته به موقعیت ممکن است مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار دهد و مناسب ترین و مربوط ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند. این مقالات بر پایه جابه‎جایی، تلفیق و ترکیب دانش موجود تهیه می شوند و معمولاً به روشن شدن زوایای مساله‎ای کمک می‎نمایند، از این گونه مقالات می‎توان به مقالات مروری، تدوینی، ترجمه‎ای، تحلیلی اشاره کرد. به لحاظ ارزش علمي در بين مقالات، مقاله‎های تحلیلی وآنالیز داده،  ارزش و اعتبار بالاتری دارند.

اما از سوی دیگر دسته دیگری از مقالات وجود دارند که هدف اصلی آنها ایجاد یک استدلال است. این نوع مقالات، در دسته بندی علمی پژوهشی قرار گرفته و تنها یکی از بخش های چنین مقاله ای مرور ادبیات به قصد طرح مشکل است. در یک مقاله علمی پژوهشی، ادبیات بعنوان اساس و بنیان کار ارائه می شود و بینش جدیدی را که پژوهشگر به دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی می کند. اما هدف یک مقاله علمی ترویجی خلاصه کردن و استنتاج مباحث و ایده های دیگران است، بدون اینکه پژوهشگر چیز جدیدی به آن اضافه کند.

به مجلاتی که مقالات دسته دوم را منتشر می کنند، مجلات علمی پژوهشی و به مجلاتی که دسته مقالات اول را منتشر می کنند، علمی - ترویجی گفته می شود. هرچند مقالات علمی ترویجی دارای آنالیز و تحلیل جدید و دقیق نیز می توانند در مجلات علمی پژوهشی به چاپ برسند.