به طور کلی مجلات را بر اساس پرداخت هزینه، می توان به سه دسته مختلف تقسیم کرد:

1. مجلاتی که کاملا رایگان هستند.  این مجلات هیچ وجهی را از نویسنده، جهت انتشار مقاله دریافت نمی کنند. همچنین خوانندگان نیز می توانند به صورت رایگان مقالات را دانلود کرده و مطالعه نمایند. معمولا زمان داوری و فاصله انتشار و پذیرش در این دسته از مجلات قابل توجه است. البته مجلاتی نیز وجود دارند که باتوجه به وجود اسپانسرهای ثروتمند، هزینه ای را از نویسندگان دریافت نکرده و همچنین دقت و سرعت عمل بالایی دارند. 

2. مجلاتی که از نویسنده هیچ وجهی را دریافت نمی کنند اما مقاله را به خوانندگان می فروشند. یعنی خواننده مقاله جهت دانلود و مطالعه آن مقاله باید مبلغی را به سایت انتشارات پرداخت کند. انتشاراتی مانند Elsevier، باتوجه به اعتبار مجلات تحت پوشش، برای دانلود مقالات هزینه ای را دریافت می کنند. این هزینه باتوجه به قراردادهای مختلفی که بین نویسنده و مجله وجود دارد، رفتار متفاوتی را ایجاب می کند. برخی بخشی از هزینه دریافتی را به نویسندگان عودت می دهند و برخی تمام هزینه ها را برای مجله، در نظر می گیرند. 

3. مجلاتی که از خوانندگان مجله وجهی را دریافت نمی کند اما از نویسنده مقاله پول می گیرد، یعنی خوانندگان به طور رایگان می توانند مقاله را دانلود و مطالعه کنند. نویسنده مقاله بعد از آنکه از طرف مجله نامه پذیرش را دریافت کرد، باید مبلغی را به حساب مجله واریز کند تا مقاله اش منتشر شود. تعداد این دسته از مجلات در ایران رو به گسترش بوده و با در نظر گرفتن هزینه های انتشار مجلات و عدم حمایت اسپانسرها، بیشتر هم خواهند شد. 

 

نکته :

1: منظور ما از انتشار، قرار گرفتن مقاله بر روی سایت مجله است که به آن انتشار الکترونیکی گفته می شود.

نکته 2: اکثر مجلات علاوه بر انتشار الکترونیکی، انتشار چاپی (کاغذی) هم دارند. به طور کلی اکثر مجلات برای چاپ کاغذی از نویسنده مقاله پول می گیرند، حتی اگر انتشار الکترونیکی آنها رایگان باشد، زیرا هزینه چاپ و ارسال پستی دارند.