زیک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا 
که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان‌ها را 

دو عیسی دم دو موسی ید دو حسن خالق سرمد 
یکی صادق یکی احمد یکی عالی یکی اعلا 

 

تاریخ، به مکه رسیده است تا شروعی دیگرگون را رقم بزند؛ تا صدایی رسا، در گوش خاک بپیچد؛ تا آرزوهای زنده‌به‌گورشده را از خاک بیرون کشد؛ تا از خاک، به افلاک پل بزند.

 

مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام، خجسته میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کند.