6 اشتباه بزرگ که در هنگام نگارش مقاله انگلیسی مرتکب می‌شویم (قسمت دوم)

 نکات نگارش و ویرایش مهم برای نویسندگان و ویراستاران مجلات

 

در قسمت اول این فیلم، جان مک دونالد، نویسنده و ویراستار مجلات از سه اشتباه مربوط به نوشتن اعداد و عبارت‌های انگلیسی صحبت کرد. در این قسمت، سه اشتباه اضافی دیگر را بررسی می‌کنیم.

استفاده از زمان مناسب برای اشاره به جداول و ارقام در مقاله

انطباق فاعل، مفعول با فعل جمله

استفاده از جملات تکراری ساده برای انتقال اطلاعات در مقاله

جان دونالد، راهنمایی‌هایی درباره استفاده صحیح از عبارت "به ترتیب" ارائه می‌کند. بر اساس توضیحات این قسمت، روشن است که اصلاح کردن یا ویراستاری متن مقاله، بخش جدایی‌ناپذیر از یک مقاله است. نویسندگان باید اطمینان کنند که نسخه‌های مقاله خود را برای از بین بردن هرگونه خطای بزرگ، ویرایش کنند.

موسسه فرنام، با استفاده از ویراستاران Native، مقالات کلیه نویسندگان را به‌صورت کامل ویرایش می‌کند. مقالات تحت ویرایش موسسه در مجلات بسیار معتبر با ایمپکت‌های بالای 7، منتشر شده‌اند، پیشنهاد می‌کنم که از خدمت ویراستاری انگلیسی و ویراستاری فارسی این موسسه استفاده کنید.