زمانی پیشرفت تحقیقات علمی بسته به شرح و بسط و اغلب مبادلات نامه‌های فراوان بود. چارلز داروین هزاران نامه نوشت و نامه‌هایی که میان او و دیگر روشنفکران رد و بدل شد، تأثیر بسیار زیادی بر روی نظریه‌هایش گذاشت. این ارتباطات خصوصی بود. اما خوشبختانه بخش قابل توجهی از آن اکنون در آرشیوها قابل دسترسی هستند.

 

اگرچه بسیاری از یافته‌ها امروزه به شکل داوری‌شده به چاپ می‌رسند، تفاسیر علمی هنوز حیاتی‌اند: این تفاسیر می‌توانند با خود بهینه‌سازی، اصلاحات و ارائۀ اخطار را به همراه داشته باشند.

 

از این هفته، نیچر مشارکت‌هایی را که پس از چاپ صورت می‌گیرند به عنوان Matters Arising  - قالبی طراحی شده برای داوری هم‌تراز و چاپ آنلاین تفاسیر جالب و علمی مغتنم و شفاف‌سازی‌های مربوط به مقالات دست‌اول چاپ شده در مجلات- را در نظر خواهد گرفت. به نویسندگان مقالات پژوهشی فرصت پاسخ‌دهی داده خواهد شد. اگر سردبیران دقت کنند که این پاسخ‌ها به سمتی سازنده پیش روند، هم‌زمان با مقالات Matters Arising به چاپ خواهند رسید.

 

ما به نیاز برای چاپ بهنگام این مبادلات در جوامع مربوطه و سختی انجام این کار از طریق مراحل طولانی داوری هم‌تراز آگاه هستیم؛ پس برای آسان‌سازی داوری هم‌تراز دقیق و نیاز برای زمان‌بندی، نویسندگان مقالات Matters Arising و مقالات پژوهشی نیچر تشویق می‌شوند که در طول انجام روند رسمی چاپ مقاله نوشته و نظرات خود را آنلاین در معرض دید عموم قرار دهند.

 

تصمیم دربارۀ مقالات Matters Arising به‌وسیلۀ هیئت تحریریۀ مجلات گرفته می‌شود. برای اینکه از اعتبار مطلب چاپ‌شده اطمینان حاصل کنند و برای اینکه به خواننده کمک کنند تا هر آنچه را به آن مطلب مربوط است بیابد، Matters Arising های چاپ شده به شکل الکترونیکی به مقالۀ اصلی پژوهشی و پاسخ نویسنده مرتبط خواهند شد. این قالب به عنوان رهگذری/راهی برای ارائۀ نظرات پس از چاپ مقالات دست‌اول پژوهشی، جایگزین Brief Communications Arising خواهد شد.

 

پس از چند ماه، ما قصد داریم قالب Matters Arising را به قالب‌های مطالعات پژوهشی نیچر بیفزاییم؛ این امر موجب نامه‌نگاری‌هایی برای بحث‌هایی از این دست خواهد شد. اینگونه، ما ساختار رسمی استاندارد و داوری هم‌تراز سازنده‌ای برای نظردهی‌ها و تفاسیر پس از چاپ مقالات ارائه می‌دهیم. این مسئله موجب ایجاد مناظره دربارۀ مقالات پژوهشی بر روی صفحات آنلاین مجلات خواهد شد و برای محققینی که در چنین مناظره‌هایی شرکت می‌کنند، مشاهده‌پذیری و اعتبار به همراه خواهد داشت.

 

تمام سیاست‌های علائق رقابتی، استانداردهای نویسندگی (که شامل نویسندگی با همکاری دیگران هم می‌شود) و مشارکت نویسنده، در دسترس بودن داده‌ها، مواد و کدها (جایی که نیاز باشد)، و چاپ گزارش خلاصه شامل Matters Arising و هر مطلب چاپ‌شدۀ مرتبط با آن می‌شود.  

 

ترجمه مقاله: Matters Arising: a venue for scientific comments