مجموعۀ مقاله‌نویسی حرفه‌ای: نگارش مقدمه

 

از آنجا که عصر حاضر عصر سرعت است اکثر مردم فرصت چندانی برای انجام کارهای خود ندارند. بنابراین اگر بناست کاری کنم که مقالۀ مورد نظر من خوانده شود باید مقدمه‌ای تأثیرگذار داشته باشم. مقدمه باید آنقدر تأثیرگذار باشد که خواننده بخواهد تا آخر مقاله را بخواند. در غیر اینصورت خواننده مقاله را رها خواهد کرد حتی اگر مقاله بسیار خوب باشد.

برای این که بتوان مقدمۀ خوبی برای یک مقاله نوشت باید نکاتی را رعایت کرد. در اینجا به برخی از این نکات اشاره خواهم کرد.

ترتیب قرار گرفتن مطالب در یک مقالۀ پژوهشی به این شکل است:

 

 1-عنوان، 2-چکیده، 3-واژگان کلیدی، 4-مقدمه، 5-روش تحقیق، 6-یافته‎‌ها، 7-بحث، 8-نتیجه‌گیری

 

اما تهیۀ این مطالب به این ترتیب صورت نمی‌گیرد. درواقع برای نگارش مقدمه ابتدا باید قسمت‌های روش تحقیق، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری را نوشته باشید. مقدمۀ شما گویای آن چیزیست که در این بخش‌ها نوشته‌اید پس اگر همۀ آنچه را نیاز دارید از پیش نوشته باشید، خواهید توانست مقدمه‌ای کامل و گویا با تمامی جزئیات مورد نیاز بنویسید.

 

یک مقدمۀ خوب به این سؤالات پاسخ می‌دهد:

1-مشکل چیست؟ 2-آیا هیچ راه‌حلی وجود دارد؟ 3-کدام راه‌حل بهتر است؟ 4-محدودیت اصلی چیست؟ 5- امید دارید چه چیزی به دست بیاورید؟

 

برای چاپ، مقالۀ شما ابتدا باید داوری شود. برای داوران و هیئت تحریریه مهم است که به هنگام خواندن مقالۀ شما چشم‌اندازی قوی هم‌راستا با اهداف مجله ترسیم شده باشد. باید منابع مهمی که کار خود را بر پایۀ آن نگاشته‌اید، نام ببرید و حداقل به چندین اثر مهم در این زمینه (به‌ویژه تلاش کنید که متأخر باشند) استناد کنید.

 به یاد داشته باشید که داوران از اینکه شما برای پر کردن بخش پیشینۀ پژوهش خود به شکلی بیهوده به تعداد زیادی مقاله ارجاع دهید، خشنود نخواهند شد.

 

برای این کار پیشنهاد‌هایی دارم:

 

  • هرگز جز از کلمات ضروری استفاده نکنید. لزومی ندارد این بخش را تبدیل به یک بخش تاریخچه‌ای بکنید. مقدمه را طولانی نکنید (مقدمۀ بلند خواننده را فراری می‌دهد). مقدمۀ طولانی گیج‌کننده است و باعث می‌شود خوانده مدام از خود بپرسد که شما چگونه بناست مطلب را خود را مطرح کنید.
  • از همان ابتدا داده‌هایتان را مطرح نکنید. باید ابتدا تصویری کلی از کار خود ارائه دهید. نگارش بخشی کوتاه دربارۀ داده‌هایتان مشکلی ندارد اما مطلب اصلی در این خصوص باید در بدنۀ مقاله آورده شود. 
  • مقدمه باید به‌گونه‌ای سامان داده شود که خواننده متوجه نقطه نظر شما بشود و با اهدافتان آشنا شود.
  • هدف مقاله و استراتژی به کار رفته برای انجام کار و یافتن نتایج را شرح دهید. اما مقدمه را با یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری نیامیزید. آنها را در بخش‌های جداگانه بیاورید تا مطمئن شوید دست‌نوشته‌تان ترتیبی منطقی را دنبال می‌کند.
  • فرضیه و هدف شما باید به شکلی شفاف در آخر مقاله بیاید.
  •  تنها مطالبی را بنویسید که با موضوع اصلی ارتباط دارند. گاه می‌توانید برای مطالب خود مثال‌هایی را هم ارائه دهید؛ اما از کلیشه‌ها دوری کنید.
  • برای نوشتن یک مقدمۀ خوب در کل، باید ابتدا موضوع کلی را متن کنید، سپس مشکل مورد بحث را عنوان کنید و هر آنچه را در رابطه با آن مطرح است از نظریه‌ها تا منابع موجود، و درآخر توصیه‌ها و راه‌حل‌ها ارائه دهید و هدف مقاله را به‌طور شفاف بیان کنید. اگر چنین کنید خواننده می‌تواند در تمامی مراحل با نظمی مشخص همپای شما بیاید و به‌راحتی این مراحل را دنبال کند.