نرم افزارهای سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism Checker از دستۀ ابزارهایی هستند که برای تشخیص میزان کپی برداری از متن دیگران و بررسی دستبردهای علمی در مقالات به کار می روند. با جستجو در فضای اینترنت می‌توانید برخی از این نرم‌افزارها را بیابید. این ابزارهای آنلاین برخی بعد از ثبت نام و عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، قابل استفاده هستند. یکی ازقویترین سایتهایی که می‌توانید متون انگلیسی و فارسی را در آن جستجو کنید، نرم افزار ithenticate است. این نرم افزار برای شما مشخص می‌کند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی کرده است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است. وب سایت‌ها و نرم افزارهای دیگری نیز در این زمینه و جود دارند که نام آنها را برای شما لیست کرده‌ایم.

وب سایت ithenticate به نویسندگان ایرانی، خدماتی ارائه نمی‌دهد. اما شما می‌توانید با هزینه بسیار اندک، مقاله خود را بر روی سرورهای ما بررسی کنید. ما از پایگاه داده همین نرم‌افزار استفاده می‌کنیم.

 

برای استفاده از خدمات ithenticate به صفحه سفارش بررسی سرقت ادبی مقاله انگلیسی مراجعه کنید.

 

 

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

 

http://www.plagscan.com/

 

http://seoabzar.com/plagiarism-checker

 

http://www.anticutandpaste.com/

 

http://www.copyscape.com/

 

http://www.turnitin.com/

 

http://smallseotools.com/

 

https://academicplagiarism.com/

 

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

 

http://plagiarism-detect.com

 

http://www.duplichecker.com

 

http://www.scanmyessay.com

 

https://www.paperrater.com/plagiarism_checker

 

http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html

 

http://www.plagiarismsoftware.net/

 

https://www.scanmyessay.com/

 

http://www.ithenticate.com/

 

https://www.diffnow.com/

 

https://text-compare.com/

 

https://www.diffchecker.com/

http://www.textdiff.com

 

منبع درج وب سایت ها: http://science.ut.ac.ir/plagiarism-checker