فلوچارت زیر نشان میدهد که به پیشنهاد کمیته بین المللی اخلاق در نشر در هنگام مشاهده سرقت ادبی و علمی چه کاری باید انجام دهیم.

 

 

به پیشنهاد کمیته بین المللی اخلاق در نشر، بهتر است که پیش از هر چیز، در وب سایت، سیاست مشخصی را دباره برخورد با این خطا به نویسندگان اعلام کنید.

 

 

 

این سیاست را در قسمت راهنمای نویسندگان درج کنید.

 

 

 

چنانچه داور مجله، اولین فردی است که مورد مشکوک را یافته است، بهتر است که مستقیما سردبیر را آگاه کند.و سردبیر مطابق فلوچارت بالا عمل کند.

 

به عنوان سردبیر مجله از داور تشکر کنید و به او اطلاع دهيد كه قصد بررسي سرقت علمی داريد. چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند، آن ها را جمع آوری کنيد.

 

ميزان كپي برداري را بررسي كنيد

 

  1. اگر بدون مشکل بود، با داور تبادل نظر کنید.
  2. انتشار تکراری از مقالات قبلی خود نویسنده بود، فلوچارت انتشار تکراری را ملاحضه کنید.
  3. فقط كپي مختصر از عبارات كوتاه ( برای نمونه در قسمت بحث مقاله پژوهشي متعلق به نويسندهاي با زبان مادري غير از زبان مقاله) یا عدم ارجاع نادرست داده ها بود،  با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/ تاسف خود را ابرازكنيد/ موقعيت مجله را توضيح دهيد. از نويسنده بخواهيد به همراه ذكر مرجع عبارات كپي شده را باز نويسي كند يا در گيومه قرار دهد. فرآيند داوري را ادامه دهيد
  4. دستبرد علمي واضح (استفاده ی بدون ارجاع بخش هاي بزرگي از متن و/يا داده ها و ارايه آن به نحوي كه گويي به سارق علمي تعلق دارند) را مشاهده کردید،  به صورت مکتوب با نويسنده ی مسئول تماس بگيريد. بهتر است تعهدنامۀ امضا شده نويسندگان ( يا نامه ارسالی ايشان) که بيانگر اصالت مقاله/تعلق آن به نويسندگان است را نيز به همراه شواهد مستند دستبرد علمي ضميمه نماييد.

 

 اگر مورد چهارم اتفاق افتاد: در هر صورت مقاله را رد کنید. پیش از رد کردن مقاله ابتدا از نویسنده توضیح بخواهید:

 

اگر توضیح قابل قبول بود،  رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان) اعلام كنيد، موقعيت و پيامدهاي آتي قابل رد شدن مقاله يا درخواست بازنويسي را به صورت انتظار را توضيح دهيد.

 

اما اگر نویسنده پاسخی به مکاتبات شما نداد:

 

سعي كنيد با ساير نويسندگان تماس بگيريد ( مد لاين/ گوگل را براي يافتن پست الكترونيكي جستجو كنيد. اگر آنها نیز پاسخی ندادند،  با موسسه ی متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه ملاحظات شما به مقام ارشد نويسنده و/يا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود.

 

در صورت عدم دريافت پاسخ، تماس با موسسه را هر  3-6 ماه تکرار کنيد.

 

اگر نتيجه اي حاصل نشد تماس با ساير نهادهاي مسئول، نظير كميته اخلاق پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشي و يا وزارت را مد نظر قرار دهيد.

 

به داور اطلاع دهید.