راهنمای فارسی نمایه‌سازی مؤسسۀ فرنام

نمایه‌سازی مجله در نمایه‌های معتبر بین‌المللی باعث افزایش شهرت مجله و ارتقای سطح کیفی و کمی مجلات علمی ـ پژوهشی می‌شود.

مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام، با عرضۀ خدمات مشاوره و مدیریت مجلات علمی ـ پژوهشی به دانشگاه‌های کشور، سعی در استانداردسازی مجلات علمی ـ پژوهشی دارد و امیدوار است با برنامه‌ای مدون، بخش بزرگی از مجلات کشور را به معیارهای استاندارد برساند.

این طرح با تشویق تیم مدیریت و سردبیر برای تشکیل هیئت تحریریۀ قدرتمندی که به مجله و اهداف آن اهمیت دهند آغاز شده و با طرحی مدون به دنبال افزایش پراکندگی جغرافیایی در سطح خوانندگان و نویسندگان است. ارائۀ آموزش به سردبیران و کارشناسان مجله در خصوص مسائل مدیریتی مجلات علمی ـ پژوهشی، چاپ استاندارد، قوانین به‌روز نشر و همین‌طور قوانین اخلاق در نشر نیز در این برنامه گنجانده شده است.

 

سردبیران باید بتوانند با داشتن دانش کافی در زمینۀ مدیریت مجله، وضعیت مجلۀ خود را بهبود ببخشند. همچنین راهکارهایی نیز برای انتشار استاندارد بر اساس قوانین بین‌المللی در نظر گرفته شده است.