موسسه دانش‌گستر فرنام

لیست مجلات

Iranian Conservation Science Journal

We are delighted to introduce Iranian Conservation Science Journal, (ICSJ).
ICSJ provides a perfect opportunity to a specialized English-language dev...
ادامه مطلب »

Multidisciplinary Cancer Investigation

Multidisciplinary Cancer Investigation is a quarterly peer-reviewed journal focusing on all aspects of cancer research from bench to bedside. MCI aims...
ادامه مطلب »

Iranian Journal of Pathology


Publisher
Iranian Society of Pathology
Editor-in-Chief
Prof. Mohammadreza Jalali Nadoushan
Executive Manager
Dr. Hos...
ادامه مطلب »

Modern Medical Laboratory Journal

Title(s): Modern Medical Laboratory Journal
ISO Abbreviation: Mod Med Lab J
Online ISSN 2371-770X
Publisher: Farname Inc. (Canada)
Publication ...
ادامه مطلب »

فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران


فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
نمایه ISC و دارای ضریب تاثیر ۰/۱۱۸ در حیطه علوم پزشکی کشور
دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیس...
ادامه مطلب »

خدمات مدیریت مجلات علمی

خط‌مشی دانش گستر فرنام ارائه خدمات تخصصی مدیریت مجلات علمی - پژوهشی، طراحی گرافیکی و چاپ می‌باشد. بروزرسانی نشریات علمی پژوهشی، استاندارسازی...
ادامه مطلب »

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران


دو ماهنامه علمی پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا ایراجیان
مدیر اجرایی و جانشین سردبیر: دکتر رضا میرنژاد
ادیتور...
ادامه مطلب »